Vitaal Veluwe in gesprek met toekomstige samenwerkingspartners

Vitaal Veluwe wil dat de kwaliteit van leven en het welzijn van alle inwoners op de Veluwe verbetert of dat bij een goed niveau van welzijn en gezondheid dit zo blijft. Om dit te bereiken werken we samen met gemeenten en lokale en regionale partners. Vitaal Veluwe brengt nieuwe en oude initiatieven samen en verbindt verschillende partijen met elkaar. Daarom vinden er op dit moment vele gesprekken plaats om ons doel te bewerkstelligen.

Gemeente Epe

De gemeente Epe is enthousiast over het initiatief en de insteek van Vitaal Veluwe. Het past uitstekend binnen het beleid en visie van de gemeente Epe waar gezonde leefstijl een speerpunt is. Dit zien we terug in de projecten van de afgelopen tijd binnen de gemeente Epe die gericht zijn op het meer aan het bewegen krijgen van de ouderen en jongeren binnen de gemeente.

 

Bedrijven

We zoeken ook samenwerking met bedrijven die opereren op de Veluwe. Zo een bedrijf is Innofeet, een bedrijf dat zich richt op voetzorg in de breedste zin van het woord. Ook Innofeet reageerde heel positief op het initiatief van Vitaal Veluwe.

In de komende maanden zullen er meer bedrijven, niet alleen gericht op de zorg, maar ook gericht op een gezonde leefstijl, worden benaderd om zich aan te sluiten bij ons platform. Ook gaan we bedrijven, sportverenigingen etc. benaderen om gebruik van ons te maken als extra voorziening voor hun medewerkers en leden. Zo werkt Vitaal  Veluwe aan een fitter en vitaler klimaat in de regio.